Trainer

Name Von Bis
V. Goncharenko 12.12.2016
L. Slutskiy 26.10.2009 08.12.2016
Juande Ramos 10.09.2009 26.10.2009
Zico 01.01.2009 09.09.2009
V. Gazzaev 12.07.2004 22.11.2008
V. Gazzaev 02.10.2001 24.11.2003